Rize Evde Masaj-Bayan Masör Esra

Rize Evde Masaj-Bayan Masör Esra

Rize Evde Masaj-Bayan Masör Esra Bundan dolayı bir ölçüde müsamaha gösterebiliriz.” Wilde’a verilen iki yıllık ağır hapis cezasıyla kıyaslandığında baron hak etmiş olduğu cezayı bulmuş benzer biçimde görünüyor, fakat eşcinselliğe yönelik ikircikli tutum, özellikle de bunun bir “yaşam tercihi” mi yoksa doğuştan gelen bir özellik mi olduğu meselesi günümüze kadar gündemde kalmıştır.

TEŞEKKÜRLER Bu kitabı yazıp yayımlamak hatırı sayılır ölçüde yardımı gerektirdi ve ben her alanda bu yardımı aldım. Araştırma alanında, UCLA araştırma ve hukuk kütüphanelerine şükran borçluyum. İncelemelerimde sabırlı ve cömert yardımlar sundular. Online hizmetleri milyonlarca sayfalık materyale ulaşmaya imkan tanıyor ama hiçbir şey insanoğlunun yaratıcı düşüncesiyle boy ölçüşemez. UCLA kütüphanecileri işlerinin en iyileri. Bu kitabı yazdığım sırada Fransa’daki Paris Amerikan Kütüphanesi’ne sığındım.

Burası bir yazarın arayıp da bulamayacağı mükemmel bir yer. Amerikalı bağışçılar sağolsun, ALP koleksiyonu şaşırtıcı ölçüde derinlikli ve orada çok faydalı keşifler yaptım. Keza New York Üniversitesi kütüphaneleri de araştırma materyallerim için öteki bir önemli kaynak oldu. Oğlum Lawrence’a NYU’dan Paris’e, bana düzenli olarak kitap gönderilmiş olduğu için teşekkür ediyorum. Son olarak Sorbonne ve Université Paris II-PanthéonAssas’teki kütüphaneler olağanüstü faydalı oldular. Araştırma sürecinde her türden karakterle yakın arkadaşlık kurdum. Anlattığım hikayelerde geçen kahramanlara yakınlaştım.

Onlardan bazıları binlerce yıl önce bu dünyadan göçmüş olsalar da benim kapalı dünyamda canlıydılar. Onların yaşamlarını anlamamda anahtar rolü parlak tarihçiler oynadı. Zira bu tarihçilerin ufuk açıcı görüşleri ve nefis yazıları bana hem mütevazilik bununla birlikte esin aşıladı. Sözünü ettiğim devler içinde ilk aklıma gelen adlar şunlar: Peter Bardaglio, John Boswell, James A. Brundage, Vern L. Bullough, Eva Cantarella, David Cohen, Louis Crompton, Joan E. DeJean, Catharine Edwards.

Brigitte Erickson, Lynn Hunt, Paula Findlen, Debra Hamel, Helen Lefkowitz, Isabel V. Hull, Ruth Mazo Karras, Rebecca Langlands, Thomas A. J. McGinn, Mary E. Odem, Holt N. Parker, Julie Peakman, Sarah B. Pomeroy, Martha T. Roth, Catherine Rider, Aline Rouselle, Guido Ruggiero, Ariadne Staples, Lawrence Stone ve John J. Winkler. Bu kitabın ortaya çıkmasında Marc Cooper ve Kenneth Starr’a minnet borçluyum.